• AKTUALITY
  • SAMOSPRÁVA
  • KULTÚRA
  • DOKUMENTY
  • KONTAKT
  • ÚRADNÁ TABUĽA
slider

Kontakt:

Napíšte nám:

Aktuality

Terénna sociálna práca

Národný projekt Terénna sociálna práca v obciach I sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

     Terénna sociálna práca sa v našej obci realizuje vďaka účasti v národnom projekte Terénna sociálna práca v obciach I realizovanom Implementačnou agentúrou MPSVR SR www.ia.gov.sk, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk

      Zámerom projektu je zlepšenie sociálnej situácie ľudí ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom zabezpečenia terénnej sociálnej práce za pomoci terénnych sociálnych pracovníkov a terénnych pracovníkov poskytujúcich pomoc obyvateľom obce, ktorí sa ocitli v sociálnej a hmotnej núdzi, nezamestnaným, rodinám s malými deťmi a seniorom s osobitným zreteľom na segregované a sociálne vylúčené komunity. Cieľom je zvýšenie účasti najviac znevýhodnených a ohrozených osôb na živote  spoločnosti, zlepšenie ich možností vstupu na trh práce, zlepšenie prístupu k poskytovaným službám a komplexná integrácia do spoločnosti.

Zmluva o spolupráci č. N20170907001

Začiatok realizácie národného projektu: 1.12.2017

Ukončenie realizácie národného projektu: 30.6.2019

Terénna sociálna pracovníčka: Mgr. Jana Krajcárová

Adresa kancelárie: Obecný úrad Brezina

                             Brezová 151/32

                             076 12  Brezina 

Kontakt: 0919 050 488, tsp.brezina@gmail.com

Zoznam aktualít

Terénna sociálna prácaTerénna sociálna práca

Video Obce:

Fotogaléria:

Novinky:

Kalendár:

Kurzy valút:

Počasie:

Správy SME:

Anketa: