Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Kontakty

Toto webové sídlo www.obecbrezina.sk spravuje Obec Brezina je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Brezina

Adresa:
Obecný úrad Brezina
Brezová ulica 151/32
076 12 Brezina

IČO: 00331384

Samosprávny kraj: Košický
Okres: Trebišov
Región: Košický
Počet obyvateľov: 643
Rozloha: 1296 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1300

Všeobecné informácie: info@obecbrezina.sk
Podateľňa: podatelna@obecbrezina.sk
Starosta: starosta@obecbrezina.sk 
Informácie o napĺňaní webového sídla: admin@obecbrezina.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 +421 56 67 91 232

Mobil starostka: 0917 873 568

E-mail: sekretariat@obecbrezina.sk

Terenný asistent COVID tel. kontakt: 0905 455 300

tacovid.brezina@gmail.com

Kompetencie:
Obec Brezina je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk