SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 176)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
052023 Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu pri miestnom cintoríne Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
18 287.05 €
042023 zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Brezina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k ZoD č. 4905.2062030DDV Cena celkom Odb.: Obec Brezina
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
219 261.83 €
DS/134/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
032023 Dodávka tovarov z predajní obchodnej siete Odb.: Obec Brezina
Dod.: COOP Jednota Nitra, s.d.
0 €
022023 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy Odb.: Obec Brezina
Dod.: COOP Jednota Nitra, s.d.
0 €
Dodatok č.: 14992057 Dohoda strán o spátkach kúpnej ceny za zariadenie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
98.80 €
A5445480 Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Brezina
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
98.80 €
ZML-3-63/2021-230 Darovanie prebytočného hnuteľného majetku štátu a to: tabletový počítač Samsung Galaxy Odb.: Obec Brezina
Dod.: Slovenská republika - Štatistický úrad Slovenskej republiky
0 €
IROP-CKKD-Q068-512-005-001 Úprava práv a povinností medzi MAS a Užívateľom pri poskytnutí príspevku na realizáciu Projektu "Detské ihrisko k MŠ Brezina" Odb.: Obec Brezina
Dod.: Miestna akčná skupina ROŇAVA, o.z.
9 285.30 €
PK-18052023-01 Zhotoviť webovú stránku zodpovedajúcu špecifikáciám a poskytnutie služby v oblasti webhostingu a registrácie doménových mien, doplnkové služby a spravovanie webstránky Odb.: Obec Brezina
Dod.: webex.digital s.r.o.
72 €
Dodatok č. 1 k Dohode 23/45/054/232 úprava práv a povinností úradu a zamestnávateľa Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
012023 Dohoda o spolupráci pri poskytovaní odborného výcviku alebo odbornej praxe žiaka v systéme duálneho vzdelávania. Odb.: Deutsch-Slowakische Akademien, a.s.
Dod.: Obec Brezina
0 €
7/2023/CO Spracovanie analýzy možného ohrozenie, vypracovanie dokumentácie CO, pravidelná aktualizácia v zmysle legislatívy CO, konzultačná a poradenská činnosť Odb.: Obec Brezina
Dod.: Ing. Ján Kočiš BEPOP
100 €
Dohoda o ukončení Zmluvy č. 309070APF7 Dohoda o ukončení Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 309070APF7 Odb.: Obec Brezina
Dod.: Pôdohospodárska platobná agentúra
0 €
5190059032 úrazové poistenie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
60 €
DOHODA č. 23/45/054/500 Poskytnutie finančného príspevku zamestnávateľovi na podporu vytvárania pracovných miest v rámci národného projektu "Cesta na trh práce"Ces Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
23/45/054/232 Poskytnutie finančného príspevku pre zamestnávateľa Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
VP/23/09727/001 Udelenie súhlasu - licencie na reprodukovanú hudbu Odb.: Obec Brezina
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
288 €
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Brezina
0 €
Generované portálom Uradne.sk