Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Zborovňa Komplet - dodatok Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Nájom nebytového priestoru Odb.: Spojená škola Kollárová 17
Dod.: Obec Brezina
0.00 €
Dodanie a inštalácia závesov a závesných systémov do KD Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Modernizácia kultúrneho domu, Ulica Brezová 151 Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Zmluva o vytvorení webstránky, domény a webhostingu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Skupinový vodovod II.etapa-Veľaty, Michaľany, Lastovce, Kazimír a Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Chodník na cintoríne Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Amfiteáter Obec Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
dodatok k zmluve o združenej dodávke elektriny Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
aplikačný program WinCITY integračné rozhranie Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
úprava už existujúcej webstránky Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
zmluva o spracovaní osobných údajov Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: CONTAX EKO,s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
v oblasti spracovania administratívnych podkladov Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
950.00 €
vypracovanie projektovej dokumentácie Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
12240.00 €
revitalizácia miestneho cintorína Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
ZŠ Brezina -odstránenie havarijného stavu strechy Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
nájom nebytového priestoru Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
multifunkčné ihrisko Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
periskop pre riaditeľov škôl Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Rozvodná vodovodná sieť Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
oprava fasády budov Základnej školy Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Mesto Trebišov
Dod.: Obec Brezina
0.00 €
plynárenske a vodárenske práce Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
600.00 €
Modernizácia vybavenia obecnej kuchyne Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
7700.00 €
Modernizácia kuchyne v školskej jedálni obce Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
11880.00 €
o poskytovaní odborného poradenstva pri VO Odb.: Obec Brezina
Dod.: tender consult, s.r.o.
80.00 €
technik požiarnej ochrany Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
pluhovanie miestnych komunikácií Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: CONTAX EKO,s.r.o.
0.00 €
zmena názvu zhotoviteľa Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o Municipálnom úvere- Eurofondy(A) Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12 2017 Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o dodávke plynu Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPP
0.00 €
o dodávke plynu Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPP
0.00 €
o dodávke plynu Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPP
0.00 €
o nájme Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o dielo Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o nájme nebytového priestoru Odb.: Spojená škola Kollárová 17
Dod.: Obec Brezina
0.00 €
mandátna Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o reklame Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o dielo Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poverení spracovaním osobných údajov Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o dielo Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o aktualizácií programov, systémovej podpore a licenčná zmluva Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
na poskytnutie práva úžívať digitálny archivačný systém miest zosnulých Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o prevádzkovaní pohrebiska v obci Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
tlačivá pre ZŠ a MŠ Odb.: Obec Brezina
Dod.: ŠEVT a.s.
0.00 €
o poskytnutí dotácie na záujmové vzdelávanie detí a mládeže Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
správa registratúry Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o odbere a zneškodňovaní biologického rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: CONTAX EKO,s.r.o.
0.00 €
Rekonštrukcia kultúrneho domu v obci Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
148330.27 €
o poskytovaní auditorských služieb Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
450.00 €
o poradenskej, konzultačnej a inžinierskej činnosti Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
250.00 €
Objednávka programu biznis Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
SO01 - Rozvodná vodovodná sieť obce Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
108975.67 €
Zlepšenie tepelno technických vlastností obalových konštrukcií materskej školy Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
54033.79 €
odhŕňanie snehu v zimnom období 2017 Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytnutí zľavy z ceny Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
vrátenie zábezpeky Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
8081.00 €
o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi a separovanom zbere Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o odbere a zneškodňovaní biologicky rozložiteľného odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytovaní audítorských služieb Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
450.00 €
o pripojení k IS DCOM a budúcej spolupráci Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
86.00 €
zmluva o poskytnutí služieb Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
1500.00 €
o dielo oprava peších komunikácií Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
27567.72 €
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o poskytovaní verejných elektornických komunikačných služieb Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o zbere a zhodnotení odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
rozvodná vodovodná sieť Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
108975.67 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
rekonštrukcia miestnych komunikácie v obci Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
80800.67 €
odber a zneškodňovanie BRKO Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
pracovná zdravotná služba Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
vykonanie svetelno technického merania po realizácií rekonštrukcia verejného osvetlenia Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Poskytnutie úveru Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
prenájom pozemku Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Vypracovanie žiadkosti o NFP Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia obce Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Zimná údržba Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Vypracovanie PHSR Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2014 a výročnej správy s auditovanou účtovnou závierkou za rok 2014 Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
zriadenie účtu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Sanácia nezákonne uloženého odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
34169.00 €
zámena pozemku pre ČOV Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
kúpa pozemku pre ČOV Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
436.20 €
kúpa pozemku pre ČOV Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
344.20 €
kúpa pozemku pre ČOV Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
326.00 €
Sanácia nezákonne uloženého odpadu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
35958.00 €
dodávka mäsa a mäsových výrobkov pre ŠJ Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0.00 €
Rekonštrukcia a modernizácia budovy MŠ Odb.: Obec Brezina
Dod.: Juraj Baňas
12037.31 €
vyhotovenie projektu Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
11760.00 €