Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 158)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
VP/23/09727/001 Udelenie súhlasu - licencie na reprodukovanú hudbu Odb.: Obec Brezina
Dod.: SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
288 €
Dodatok č. 5 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Zabezpečenie systému združeného nakladania s odpadmi z obalov Odb.: NATUR-PACK, a.s.
Dod.: Obec Brezina
0 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2018-04-13vs4 Poskytovať najnovšie aktualizácie programov, systémovej podpory a licenčnej zmluvy Odb.: Obec Brezina
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
150 €
Dodatok č. 1 ku zmluve č. tz2019-03-05-vs3 Poskytovať najnovšie aktualizácie programov, systémovej podpory a licenčnej zmluvy Odb.: Obec Brezina
Dod.: TOPSET Solutions s.r.o.
204 €
Príloha č. 4 Úprava základnej Zmluvy o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu Odb.: Obec Brezina
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
45/141/2023 dovávanie Tovaru Odb.: Obec Brezina
Dod.: AG FOODS SK s.r.o.
0 €
Dodatok č. 1 komplexné poradenské služby v oblasti VO Odb.: Obec Brezina
Dod.: tender consult, s.r.o.
96 €
Dodatok č. 2 Municipálny úver Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
Dohoda č. 22/45/012/49 Dohoda Odb.: Obec Brezina
Dod.: viď. príloha
0 €
SZ2022/KE1263 Prevzatie a odvoz odpadu Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Brezina
0 €
062019 Poskytovanie služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
092022 Výkon činnosti OLH na lesných pozemkoch Odb.: Obec Brezina
Dod.: Ing. Eduard Lupták
178 €
44/O/2022 Audit Odb.: Obec Brezina
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
650 €
082022 Darovanie pozemku par. KN-C č. 380/2 Odb.: Obec Brezina
Dod.: MUDr. Marek Balog
0 €
KRHZ-KE-VO-377/2022 Súprava povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky Odb.: Obec Brezina
Dod.: Ministerstvo vnútra SR
0 €
072022 Odchyt, odvoz a umiestnenie opustených a túlavých psov. Odb.: Obec Brezina
Dod.: OZ-Pomoc psíkom na východnom Slovensku, občianske združenie
40 €
062022 Vybudovanie bezplatného WiFi pripojenia pre občanov a návštevníkov obce Odb.: Obec Brezina
Dod.: NITRANET, s.r.o.
15 000 €
Z311071CII7 Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom Odb.: Obec Brezina
Dod.: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
14 500 €
6/2019 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
052022 Prevod vlastníckeho práva k nehnuteľnosti Odb.: Jozef Maťaš
Dod.: Obec Brezina
628 €
Generované portálom Uradne.sk