SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Školstvo

V minulosti poskytovali vzdelanie dve cirkevné školy, v roku 1932 zriadili štátnu školu. Všetky boli v rôznych budovách. Škola z roku 1941 po rekonštrukcii slúži svojmu účelu dodnes. Je v nej základná škola pre ročníky 1.-4. Má dve triedy a počítačovú učebňu. Za 80 rokov v obci učilo vyše 50 učiteľov.

Materská škola bola tiež na viacerých miestach. V roku 1976 bola daná do užívania nová, ako ju poznáme dnes. Tiež už prešla rekonštrukciou. Za 50 rokov sa v MŠ vystriedalo okolo 20 učiteliek. Zriaďovateľom oboch škôl je obec, ktorá zabezpečuje ich chod.

Základná škola 1.-4. roč. Brezina,  
Brezová ulica 138/21  
Riaditeľka ZŠ:  Mgr. Martina Bardzáková
tel. číslo: 056/6791349  
Počet pedagogických zamestnancov: 6
Počet nepedagogických zamestnancov: 1

Materská škola Brezina,
Brezová ulica 260/34
Riaditeľka MŠ: Mgr. Martina Uhliarová
tel. číslo: 0917 694 361
Počet pedagogických zamestnancov: 2 
Počet nepedagogických zamestnancov: 1