Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies.

Viac
 

Novoročný príhovor starostky obce

 03.01.2022

Milí spoluobčania,

aj keď v nás ešte stále doznievajú pocity z prežitých vianočných a novoročných sviatkov, stojíme na prahu ďalšieho roka. Len pred niekoľkými hodinami sme sa rozlúčili s rokom minulým, rokom 2021, ktorý zostane už len v našich spomienkach. Každý bude so mnou súhlasiť, že bol rokom ťažkým a náročným, než rokom aký by sme si želali, rokom poznačeným zákernou pandémiou.

Už dlhé mesiace nežijeme svoj obvyklý život. Nemôžeme sa stretávať, nemôžeme organizovať naše tradičné spoločenské udalosti, ktoré nám vždy spríjemňovali naše životy. Nám všetkým tieto chvíle veľmi chýbajú. Situácia, v ktorej sme, však určite raz pominie a vrátime sa k radostiam života tak ako pred pandémiou. Na druhej strane sme sa vďaka tejto situácii presvedčili, že aj neistota a zložité životné situácie, v ktorých sme sa mnohí ocitli, sa vždy dajú zvládať, ak si budeme vzájomne pomáhať a podporovať sa. 

Mňa ako starostku našej obce mrzí, že mnoho investičných aktivít a spoločenských akcií, ktoré sme si ako samospráva stanovili na začiatku roka 2021, nebolo možné vplyvom tohto neľahkého obdobia zrealizovať. Niektoré boli zrušené z karanténnych, iné z finančných dôvodov. 

Aj napriek ťažkostiam a obmedzeným finančným zdrojom rozvoj obce nezastal, pomaly pokračujeme v napĺňaní cieľov a predsavzatí. Obec získala dotácie na rekonštrukciu ciest a chodníkov, na výstavbu ďalšej etapy obecného vodovodu, snažíme sa využívať možnosti čerpania dotácií zo ŠR a fondov EU. Čakáme na zverejnenie výziev na predloženie žiadostí na aktivity, ktoré by zodpovedali našim víziám a cieľom. Niekedy sa môže zdať, že nie vždy robíme tie najprioritnejšie činnosti. Nie je tomu tak, využívame iba aktuálnu možnosť čerpania nenávratných finančných prostriedkov.

Milí spoluobčania, v novom roku 2022 Vám prajem , aby ste boli obklopení ľuďmi, ktorí Vás majú radi. Prajem Vám, aby ste vždy pri sebe mali rodinu, na ktorú sa môžete kedykoľvek obrátiť a spoľahnúť, susedov, ktorí pomôžu a priateľov, ktorí sa s Vami podelia o každodenné radosti a starosti.

Želám Vám všetkým hlavne veľa zdravia. Viac krajších dní, ako tých horších, viac lásky ako nenávisti, viac hojnosti a radosti, ako smútku a trápenia, veľa úspechov v pracovnom i osobnom živote.

Ing. Mária Baloghová

starostka obceZoznam aktualít:

1 2 3 4 >