SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zmluvy


Source 2015

Výsledky vyhľadávania (počet dokumentov vyhovujúcich zadaným kritériám: 188)
Číslo Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
SZ2023/KE1184 Prevzatie a odvoz odpadu Odb.: ESPIK Group s.r.o.
Dod.: Obec Brezina
0 €
092023 V zimnom období zabezpečiť pluhovanie miestnych komunikácií v obci Brezina Odb.: Obec Brezina
Dod.: Tomáš Baran - Stavebná mechanizácia a služby - TOBA
40 €
082023 Predmetom zmluvy je dodávka tovaru: traktor, čelný nakladač, príslušenstvo k čelnému nakladaču - lopata, náves Odb.: Obec Brezina
Dod.: ALRC s.r.o.
79 872 €
20204518 Záväzok Poskytovateľa poskytnúť Používateľovi kvalifikovanú dôveryhodnú službu vyhotovovania a overovania kvalifikovaných certifikátov pre elektronickú pečať Odb.: Obec Brezina
Dod.: Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby, prevádzkovateľ Slovenskej národnej certifikačnej autority
0 €
072023 Prevod vlastníckeho práva Odb.: Bc. Maroš Vojtko
Dod.: Obec Brezina
1 632 €
1/2024 Zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy a príloh k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi Odb.: Obec Brezina
Dod.: FÚRA s.r.o
0 €
83/014/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
32 000 €
83/013/23 poskytnutie úveru Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
31 500 €
062023 zriadenie grantového účtu Odb.: Obec Brezina
Dod.: Prima banka Slovensko, a.s.
0 €
5190062713 Úrazové poistenie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
80 €
23/45/054/1716 Poskytnutie príspevku na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec Odb.: Obec Brezina
Dod.: Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trebišov
0 €
32/O2023 Zabezpečenie audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2022, overenie výročnej správy za rok 2022 a preverenie súladu hospodárenia obce Odb.: Obec Brezina
Dod.: UCTOAUDIT s.r.o.
780 €
052023 Odvodnenie zrážkovej vody z povrchu pri miestnom cintoríne Odb.: Obec Brezina
Dod.: SPEEDCOM s.r.o.
18 287.05 €
042023 zabezpečenie dodávky zemného plynu do odberných miest Odb.: Obec Brezina
Dod.: Východoslovenská energetika a.s.
0 €
Dodatok č. 2 k ZoD č. 4905.2062030DDV Cena celkom Odb.: Obec Brezina
Dod.: EUROVIA SK, a.s.
219 261.83 €
DS/134/2023 Poskytnutie dotácie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Košický samosprávny kraj
1 000 €
032023 Dodávka tovarov z predajní obchodnej siete Odb.: Obec Brezina
Dod.: COOP Jednota Nitra, s.d.
0 €
022023 Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy Odb.: Obec Brezina
Dod.: COOP Jednota Nitra, s.d.
0 €
Dodatok č.: 14992057 Dohoda strán o spátkach kúpnej ceny za zariadenie Odb.: Obec Brezina
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
98.80 €
A5445480 Aktivácia účastníckeho programu Odb.: Obec Brezina
Dod.: Orange Slovensko,a.s.
98.80 €
Generované portálom Uradne.sk